• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Cái lưng

Hãnh diện với giấy chứng nhận!

Trots op onze certificeringen - Blog28 Jan

BAC đã rất cố gắng để nhận được nhiều giấy chứng nhận quan trọng. Hiện nay sản phẩm dinh dưỡng cây của chúng tôi đã có được phần lớn những chứng nhận của Vegan Keurmerk, nhãn Ecocert, Envirocann và EnvirOganic. Sản phẩm của chúng tôi cũng được Control Union Certifications công nhận. Chúng tôi sẽ giải thích rõ về nhãn hiệu chất lượng sản phẩm. 

Vegan Keurmerk

Việc nhận Vegan Keurmerk vào tháng giêng 2019 là một cột mốc quan trọng cho BAC. Khi ấy, chúng tôi là doanh nghiệp bán sản phẩm dinh dưỡng cây đầu tiên ở Hà Lan nhận nhãn hiệu này. Sản phẩm mang nhãn này không có thành phần động vật và không sử dụng chất liệu có nguồn gốc động vật trong quá trình sản xuất. Trong quá trình phát triển những sản phẩm này cũng không thử nghiệm với động vật. Vegan Keurmerk được Vegan Society cấp và có giá trị trong EU, Canada, Mỹ, Ấn Độ và Úc. Đây là danh sách chất dinh dưỡng có nhãn Vegan Keurmerk.   

Nhãn Ecocert

BAC Organic Bloom, BAC Organic Grow và BAC Organic PK Booster có nhãn Ecocert. Nhãn này biểu hiện cho môi trường lao động tốt và một số tiêu chí môi trường quan trọng. Như là bảo vệ đa dạng sinh học và đất phì nhiêu. Còn cấm sử dụng cách bảo vệ hoa màu gây hại và biến đổi gen.

Envirocann và EnvirOganic

Nhãn chất lượng này kiểm tra việc ươm, trồng và bán như là cần sa và cây gai dầu. Công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động đến môi trường và việc sử dụng thuốc trừ sâu có hại là hàng đầu. BAC có giấy chứng nhận Envirocann cho Bloomstimulator và Rootstimulator. Những sản phẩm Organic Bloom, Organic Grow và PK Booster có giấy chứng nhận EnvirOganic. Ngoài những điều trên, EnvirOganic đòi hỏi sản phẩm phải là sinh học. 

Giấy chứng nhận của Control Union

Giấy chứng nhận của Control Union quan tâm đến bền vững trong chuỗi hậu cần cho nông nghiệp, công nghiệp, thức ăn gia súc và vải. BAC có giấy chứng nhận ‘Control Union Certifications Standards on Inputs’. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng những tiêu chuẩn mà tổ chức này đề ra và được chấp thuận cho sử dụng trong canh tác hữu cơ.

« Cái lưng

Scroll to top