• Header-kenniscentrum-1.jpg

« חזור

?אילו גורמים משפיעים על הצמיחה והפריחה

groei-en-bloeifactoren-blog-bac.jpg05 Nov

לגדל יבול משגשג יכול להיות מאתגר למדי. קיימים שישה גורמים המשפיעים על הצמיחה והפריחה: תזונה, אספקת מים, עוצמת אור, חמצן ו -2CO, טמפרטורות ולחות. בפוסט זה נסביר את השפעתם ביתר פירוט.

איך עובדת הצמיחה?

נתחיל בבחינת המושג 'צמיחה'. ככל שהצמחים גדלים, גדל הנפח שלהם בגלל התפתחות תאים חדשים והתרחבותם של הקיימים. צמחים צומחים כאשר הפוטוסינתזה שלהם עולה על קליטת החמצן שלהם. פוטוסינתזה היא התהליך המתרחש בעלווה, בו נעשה שימוש באנרגיית אור כדי להמיר פחמן דו חמצני לפחמימות. לאחר מכן שורף הצמח את הסוכרים הללו כשהוא נושם. האנרגיה המשתחררת מאפשרת לצמח לגדול.

גורמי הצמיחה

צמיחה מיטבית מצריכה השבחה של ששת הגורמים שהוזכרו לעיל, עד קבלת יחס שווה וטוב בניהם. במצב בו אפילו אחד מהם יהיה פחות מאופטימלי, הצמיחה עלולה להעצר או להתאחר.

אספקת מים: ספיחת מים היא חיונית להבטחת צמיחה מירבית. הצמח קולט חומרים מזינים דרך שורשיו, בצורה של לחות. ככל שהשורשים רבים יותר, כך גבוהה יותר ספיגת החומרים המזינים. לכן וודאו שרמות pH הן יציבות כדי למנוע נזק לשורשים. בעיות באספקת המים ניתן לזהות על-ידי קצוות נפולים.
 תזונה: מרבית האלמנטים שהחקלאות זקוקה להם נמצאים באטמוספרה. דישון ישפיע על הגידולים בכשישה אחוזים. אל תשתמשו בדשנים ביותר מהנדרש, זה עלול לפגוע בגדילה.
 עוצמת אור: צמחים גדלים על-ידי שריפת גלוקוז. סוכרים אלה הם תוצר של אנרגיית אור (תהליך הפוטוסינתזה). מכאן שצמח זקוק להרבה אור. בתנאים של מחסור באור, תוגבל בעיקר צמיחת השורשים וספיגת התזונה של הצמח תופרע.
 חמצן ו :CO2-צמחים זקוקים לחמצן כדי לנשום. השקיה מוגזמת תשטוף את החמצן מהאדמה ותגרום לריקבון שורשים. בנוסף, צמחים זקוקים ל CO2- כדי לייצר גלוקוז, אך מזה יש די והותר באטמוספרה.
 טמפרטורה: יש לוודא שטמפרטורת האדמה עומדת על כ-20 מעלות. הטמפרטורות משפיעות מאוד על קצב הצמיחה. בטמפרטורה גבוהה מדי (מעל 30 מעלות) הפוטוסינתזה תקטן. בנמוכה מדי יואטו הצמיחה, היווצרות הפרי והפריחה.
 לחות באוויר: הצמיחה תופרע כאשר הלחות נמוכה מדי או גבוהה מדי. בתנאים של לחות גבוהה מדי תיפגע יכולתו של הצמח לאדות מים דרך העלים שלו, וכתוצאה מכך תחול ירידה בספיחת מים וחומרים מזינים דרך השורשים. זה גם יגדיל את הסיכוי להיווצרות עובש. כאשר הלחות נמוכה מדי, הצמח עשוי להתחיל להראות סימני כוויות, והתוצאה תהיה איבוד הכלורופיל.

ייעוץ נוסף?

יש לכם עוד שאלות על גידול צמחים? אל תהססו לפנות לצוות העובדים שלנו,

« חזור

Scroll to top