• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Back

Wat is fotosynthese (koolstofassimilatie)

Blog-Wat-is-fotosynthese.jpg30 Oct

Een plant kan in de groene onderdelen van een plant met behulp van de bladgroenkorrels fotosynthese uitvoeren. Het doel is het maken van suiker (glucose) en het maken van het gas zuurstof (O2). Om de fotosynthese te kunnen uitvoeren heeft een plant drie dingen nodig: water via de wortels van een plant, koolstofdioxide (CO2) via de huidmondjes in de bladeren en (zon)licht voor de energie. Zonder licht kan een plant niet aan fotosynthese doen.

Water + koolstofdioxide + licht  glucose + zuurstof

6H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2

De gevormde glucose wordt omgezet in andere verbindingen zoals cellulose en zetmeel. Deze verbindingen dienen als voedsel voor mens en dier of als brandstof (hout) voor de mens.

Planten vangen de voor fotosynthese benodigde lichtenergie op met chlorofyl. Deze stof zit in de plant in zogenoemde chloroplasten (ook wel bladgroenkorrels genoemd). Chlorofyl geeft bladeren hun groene kleur. Hoewel alle groene onderdelen van planten chloroplasten bevatten, wordt veruit de meeste energie opgewekt in de bladeren.

Verbranding (Dissimilatie)
Een plant verbruikt energie, net als een mens. Deze energie kan een plant vrij maken door glucose te verbranden, waarbij de afvalstof koolstofdioxide vrij komt. Hierbij wordt net als in de mens zuurstof gebruikt. Dit proces heet verbranding.

Glucose + zuurstof  water + koolstofdioxide + energie

C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6 CO2 + energie

Het resultaat is dat gedurende de dag wanneer de plant zowel aan verbranding doet als aan fotosynthese, er twee kanten op gaswisseling van zuurstof en koolstofdioxide plaats vindt. 's Nachts vindt er geen fotosynthese plaats. Verbranding nog wel. 's Nachts gebruikt de plant dus zuurstof en geeft koolstofdioxide af.

Gelukkig gebruiken planten meer koolstofdioxide tijdens de fotosynthese, dan dat zij produceren tijdens de verbranding . Omgekeerd maken zij meer zuurstof tijdens fotosynthese, dan dat er gebruikt wordt tijdens verbranding.

Een optimaal groei- en bloeiproces
De BAC bladvoeding zorgt voor een snelle aanmaak van chlorofyl in het blad. Ook helpt de bladvoeding bij het versterken van de gehele plant. Hierdoor krijgen plagen zoals meeldauw en botrytis minder kans om het gewas aan te tasten. De fotosynthese zal dus optimaal kunnen plaatsvinden en uw planten zullen dus optimaal kunnen groeien en bloeien.

Meer weten over het effect van fotosynthese voor jouw gewas? Vraag persoonlijk advies aan één van onze adviseurs.

« Back

Scroll to top